ברכות על זכייתכם בהגרלת מחיר למשתכן!
עכשיו מתחיל החלק המאתגר והמרגש: לבחור את דירת חלומותיכם.

מחיר למשתכן

תכנית "מחיר למשתכן" הינה שיטת שיווק חדשה שיזם משרד הבינוי והשיכון.
התכנית מאפשרת לרוכשי דירה ראשונה לרכוש דירה במחיר הנמוך ממחירי השוק.

פירוט השלבים בתכנית 'מחיר למשתכן'

 • ההגרלה ותוצאותיה

  לאחר שהרישום להגרלת "מחיר למשתכן" נסגר, קיים משרד השיכון הגרלה בין כל הנרשמים לפרויקט שמטרתה קביעת מיקום הזוכים בתור לבחירת דירה.
  הדירה תבחר מתוך היצע הדירות של הפרויקט אותה בונה חברת יעקב ומוטי קניג הנדסה ויזמות בע"מ, כאשר הזוכה בעל המספר הסידורי הנמוך ביותר מוגרל לבחור ראשון, וכן הלאה. באם זכיתם, קבלתם הודעה מסודרת ממשרד הבינוי והשיכון אודות זכייתכם ומספרכם בתור.

 • כנס הסברה לזוכים והצגת הפרויקט

  לאחר שנקבע מיקום הזוכים ברשימה מסודרת, תערוך החברה הקבלנית כנס הסברה, אליו תוזמנו באמצעות הדואר האלקטרוני, במסגרתו יוצג הפרויקט וינתן מידע רלוונטי לצורך המשך תהליך רכישת הדירה. אין חובה להגיע לכנס, אך כדאי לעשות זאת כדי להתעדכן בפרטים המלאים ובשלבי התהליך.

 • הכנות לקראת ימי הבחירה

  1. לפני בחירת הדירה יש לגשת למספר בנקים למשכנאות על מנת לבחון את אפשרויות המימון שלכם. כמו כן, עליכם לקבל אישור עקרוני מאחד מהם, המבטיח את יכולת העמידה שלכם בתשלום החודשי עבור רכישת הדירה.

  2. יש ללמוד את התוכניות ולהגיע לתובנות מה סוג הדירות המועדפות ניהולית וכלכלית.
  יום לפני בחירת הדירה, יש להתעדכן באתר במלאי הדירות שנשאר*.
  אופציות מועדפות, התואמות את הצרכים שלכם.
  חברנו תיהיה זמינה לברורים ושאלות באמצעות מענה טלפוני
  בטל: 02-6520011ובדוא"ל: bsd1@ymkenig.co.i

  במהלך תקופת הפגישות עם הזוכים, יעודכן באתר הפרויקט מלאי הדירות הקיים בהתאם לקצב התקדמות הבחירות, כך שהזוכים הבאים יוכלו לדעת מראש מה האופציות העומדות בפניהן, להכין רשימת דירות מועדפות מתוך ההיצע הקיים.

  * על מנת להבטיח קבלת החלטה מושכלת אנו ממליצים להיכנס למלאי הדירות באתר או בחוברת, לעבור על תוכניות הדירות, ולהכין מספר אופציות, בהתאם למיקומכם בהגרלה (לדוגמא: אם אתם ממוקמים במקום רביעי בתור, רצוי שתכינו חמש אופציות מועדפות, התואמות את הצרכים שלכם). יש לציין כי עדכון הדירות נתון לשינויים ע"י החברה הקבלנית, וכי אין התחייבות מטעם החברה להתחייב לדירה זו או אחרת. בחירת הדירה תעשה אך ורק על סמך מיקום הזוכים בתור ומלאי הדירות הקיים.

 • ימי בחירת דירות

  1. לאחר עריכת כנס ההסברה חברת יעקב ומוטי קניג הנדסה ויזמות בע"מ תזמן את הזוכים לפגישה, עפ”י מיקומם הסידורי בהגרלה, לשם בחירת הדירה. ההזמנה תכיל כתובת ושעה שאינם ניתנים לשינוי. עפ"י הנחיות משרד השיכון, אי הגעה במועד ובזמן לפגישה, תבטל את זכותכם לבחירת דירה בפרויקט (במידה ואחד הצדדים אינו יכול להגיע, ניתן לחתום על טופס יפוי כוח).

  לפגישה זו תתבקשו להכין את הטפסים הבאים:
  ⋅ תעודת זכאות מטעם משרדי הסיוע
  ⋅ הודעת זכייה מטעם משרד הבינוי והשיכון
  ⋅ תעודות זהות של שני הזוכים
  ⋅ שיק על סך 2,000 ₪ דמי הרשמה
  (שלא יוחזרו במידה ותבחרו שלא להמשיך בתהליך רכישת הדירה)

  2. אם הגיעכם למשרדי החברה תעברו תהליך של אימות פרטים ע"י נציג קבלה שילווה אתכם לחדר הפגישה, שם ימתין לכם נציג מקצועי מטעם חברת יעקב ומוטי קניג הנדסה ויזמות בע"מ אשר יציג בפניכם את הדירות הפנויות ויסייע לכם בתהליך הבחירה. הזמן המיועד לפגישה עומד על 45 דקות בלבד.במהלכן תתבקשו להגיע להחלטה סופית.
  אם אחד הזוכים לא יכול להגיע לפגישה, עליו לצייד את הזוכה השני ביפוי כח חתום מראש, המאשר בחירת דירת בלעדיו.
  אם נבצר משני הזוכים להגיע, הם יכולים לשלוח נציג מטעמם, ובתנאי שהוא מציג יפוי כח נוטריוני. ללא הצגת מסמך זה לא יהיה ניתן להמשיך בתהליך והזכאות לבחירת דירה תאבד.

  3. בסופה של הפגישה תתבקשו לחתום על טופס בחירת הדירה – טופס זה יהווה אסמכתא להכנת חוזה מכר על הדירה ויבטיח את שמירתה. לאחר החתימה על טופס הבחירה, לא תנתן אפשרות לשנות את הבחירה.
  מועד לחתימת חוזה הרכישה יתואם בסיום ההליך.
  תהליך בחירת הדירה יפוקח ע"י נציגי חברת בקרה מטעם משרד הבינוי והשיכון.

 • חתימה על חוזה המכר

  1. החתימה על חוזה המכר תתקיים כ-14 יום לאחר מועד בחירת הדירה, כאשר ההזמנה למעמד זה תישלח באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת שנמסרה לאתר למשרד השיכון בהרשמת למחיר למשתכן. ע"י החברה.

  2. הזוכים מתבקשים להגיע למעמד חתימת החוזה עם המסמכים הנדרשים עפ"י הנחיות משרד הבינוי והשיכון. נציין כי חוזה המכר ונספחיו נכתבו בהתאם להנחיות משרד הבינוי והשיכון ונבדקו ואושרו על ידו, לפיכך לא יתקבלו בקשות לשינוי הנוסח ולא יתנהל משא ומתן על הסעיפים השונים.

  3. חתימת החוזה תתבצע במעמד שני הזוכים. במידה ונבצר מאחד מבני הזוג להגיע, עליו להנפיק מראש יפוי כח נוטריוני.

  לתשומת לבכם, מחיר הדירה אשר יהיה נקוב בהסכם המכר, הינו בתוספת הצמדה של מדד תשומות הבניה מיום זכיית החברה בקרקע) מדד חודש מאי 2015 שערכו 106.6 נקודות( ועד ליום חתימת הסכם הרכישה. בנוסף להצמדה זו, יהיה מחיר הדירה בתוספת ההצמדה כאמור, צמוד למדד תשומות הבניה הידוע במועד חתימת הסכם המכר כאשר המדד הקובע לתשלום יהיה המדד הידוע בעת ביצוע כל תשלום ותשלום כך שלכל תשלום תתווסף הצמדה בשיעור עלית המדד הידוע בעת ביצוע התשלום ביחס למדד הידוע במועד חתימת הסכם המכר, כאשר בכל מקרה המדד הקובע לתשלום לא יפחת מהמדד הידוע במועד חתימת הסכם המכר.
  אנו ממליצים לבצע בדיקת היתכנות כלכלית טרם מועד בחירת הדירה . ניתן לפנות לכל אחד מהבנקים לצורך קבלת אישור עקרוני.

 • פריסת תשלומים

  10%‭ - ‬ ישולם‭ ‬במעמד‭ ‬חתימת‭ ‬החוזה‭.‬
  20%‭ - ‬ ישולם‭ ‬ביום ‭ ‬01.12.2018
  10%‭ - ‬ ישולם‭ ‬ביום ‭ ‬01.04.2019
  10%‭ - ‬ ישולם‭ ‬ביום ‭ ‬01.08.2019
  10%‭ - ‬ ישולם‭ ‬ביום ‭ ‬01.12.2019
  10%‭ - ‬ ישולם‭ ‬ביום ‭ ‬01.04.2020
  10%‭ - ‬ ישולם‭ ‬ביום ‭ ‬01.08.2020
  10%‭ - ‬ ישולם‭ ‬ביום ‭ ‬01.12.2020
  10%‭ - ‬ ישולם‭ ‬במועד‭ ‬מסירת‭ ‬החזקה‭.‬

 • הוצאות נלוות

  במעמד חתימת הסכם המכר, ישלם הקונה לעורכי הדין של המוכר סך השווה ל- 4,960 ₪ + מע”מ או 0.5% ממחיר הדירה, הנמוך מבינהם. כשכר טרחת עורכי דין בגין השתתפות בהוצאות משפטיות הכרוכות ברישום הבניין כבית משותף ורישום זכויות הקונה בדירה בלשכת רישום המקרקעין. ידוע לקונה, כי עורכי הדין מייצגים את המוכר בעסקה זו וכי הוא רשאי להיות מיוצג על- ידי עורך-דין אחר בהסכם לרכישת הדירה שבינו לבין המוכר.

מסמכים וטפסים להורדה

מסמכים לעיון»

לתשומת ליבכם!

בכל מקרה של אי עמידה בכל אחד מהמועדים המצוינים, בכל שלב שהוא, תהיה אפשרות לפסול את הזכייה ו/או לשנות את מיקום הזוכה בסדר בחירת יחידות הדיור, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המנהלת, לרבות במקרה בו הזוכה לא הגיע במועד שנקבע לו לבחירת הדירה ו/או לא הגיע לחתום על הסכם המכר במועד שנקבע לו. *המועדים המצוינים עשויים להשתנות בהתאם להחלטת משרד הבינוי והשיכון.המידע המחייב הוא זה המופיע באתר משרד הבינוי והשיכון, המידע באתר זה הוא לרקע כללי.

הפרויקט

בלב אזור שקט ופתוח הטובל במרחבים ירוקים ואוויר צלול, מחכה לכם פרויקט “קניג ברמה” מבית “יעקב ומוטי קניג הנדסה ויזמות בע”מ”.
המתחם, הממוקם בנקודה מרכזית ונוחה ברמת בית שמש ד’1, כולל 7 בניינים בני 7-8 קומות עם מפרט עשיר ופיתוח סביבתי מתקדם.
דיירי הפרויקט ייהנו מקרבתו לשכונת רמת בית שמש ג’ ולכבישים 5 ו-38.
המקום המושלם למי שמחפש מגורים ברמה.

הדמיות הפרויקט

עדכונים מהשטח

הסביבה

בדרום העיר בית שמש, סמוך לגן הלאומי תל ירמות ובינות לחורש טבעי ועצים ירוקים, נבנית שכונת רמת בית שמש ד’1, רובע המהווה חלק בלתי נפרד משכונת רמת בית שמש ד’. כמו השכונות הסמוכות לה, אף היא מותאמת למגזר החרדי, ותוכננה בהתאם על מנת לספק את הצרכים היחודיים של אוכלוסיה זו.
רובע ד’1 עתיד לכלול כ- 1,230 יחידות דיור בבנייה רוויה (בניינים בני 5-8 קומות), כאשר 870 מתוכן משווקות במסגרת “מחיר למשתכן”. הפיתוח הסביבתי יעמוד על סטנדרט גבוה ויכלול ריאות ירוקות מטופחות לרבות פארקים רחבי ידיים, שבילים יעודיים לאופניים ולהולכי רגל, וגישה תחבורתית נוחה דרך כביש 5 (ממנו יסללו שתי כניסות לשכונה) ודרך כביש 38 ממערב.
בשכונה יוקמו מרכזים מסחריים מפותחים לצד מוסדות חינוך, ישיבות ובתי כנסת לזרמים השונים, אשר יבטיחו חווית מגורים ואיכות חיים ברמה גבוהה ומוקפדת.

מפת הפרויקט

לבחירת הדירה המבוקשת עברו עם העכבר על גבי ההדמיה ולחצו על הבניין הרצוי

 

הקבלן והיזם

חברת ‘יעקב ומוטי קניג הנדסה ויזמות בע”מ’ עוסקת ביזמות ובביצוע בתחום הבנייה, תוך התמחות בבנייה פרטית למגוון אוכלוסיות. החברה הוקמה על ידי יעקב ומוטי קניג, דור שני בענף הבנייה, אשר משנת 1991 שימשו כשותפים וכמנהלים בחברת ‘דוד קניג בע”מ’, ורכשו בה את ניסיונם העשיר.

יעקב ומוטי בנו ניהלו פרויקטים שונים ברחבי הארץ, לרבות בירושלים (‘מורדות בית וגן’, רוממה, גבעת זאב), באשדוד (‘אשדוד סיטי’, ‘גני דוד’), במעלה אדומים, בכוכב יעקב, ברמת בית שמש (נחל עין גדי, ריב”ל, אחיה השילוני), וביישוב אפרת (‘בוסתן הדגן’). לאחרונה זכתה חברת ‘יעקב ומוטי קניג הנדסה ויזמות בע”מ’ במכרז “מחיר למשתכן” לבניית שני פרויקטים ברמת בית שמש ד’ (151 ו-109 יחידות דיור).

 

ייחודה של חברת ‘יעקב ומוטי קניג הנדסה ויזמות’ היא בשילוב של ניסיון רב-שנים ואמינות גבוהה יחד עם סטנדרט בנייה בלתי מתפשר, תכנון אדריכלי מוקפד ומפרט טכני עשיר. כל אלה מוגשים בגימור מושלם ומתוך דגש על יחס אישי ותודעת שירות גבוהה, שנועדו לספק לדיירים חוויית מגורים מושלמת לאורך שנים.

⋅ רישיון קבלן: 29647
⋅ סיווג קבלני בלתי מוגבל: ג’5

 

 

 

וויתור על זכאות

במידה‭ ‬ומכל‭ ‬סיבה‭ ‬שהיא‭ ‬נאלצתם‭ ‬לוותר‭ ‬על‭ ‬זכייתכם‭ ‬יש‭ ‬להיכנס‭ ‬לאזור‭ ‬האישי‭ ‬שלכם‭ ‬באתר‭ ‬ההגרלות‭ ‬של‭ ‬משרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכוןwww.dira.moch.gov.il ‭ ‬ ולבטל‭ ‬את‭ ‬זכאותכם‭ ‬בהגרלה ‭ ‬213‭‬.

צור קשר

שימו לב! יש למלא יצירת קשר עם הפרטים המדויקים התואמים להרשמתך להגרלה:

יש להכניס שם פרטי

יש להכניס שם משפחה

יש להכניס מספר זוכה

יש להכניס טלפון

יש להכניס כתובת אימייל

יש להכניס טלפון

נא לאשר שאתה לא רובוט

*שדות חובה

פרטייך התקבלו בהצלחה

נציג יחזור אלייך

תודה,